Základní informace o Abstrakci v tetování.

Abstrakce
z latinského abstractus – odtažitý
Též nekonkrétní, neobjektové, nepředmětné, nefigurativní nebo čisté umění. Absolutní umění nebo umění o sobě.
Abstraktní umění vzniklo ve 20. století po vzoru Kubismu.
Umělci se snaží odpoutat od hmoty jako takové, nesnaží se napodobit realitu ani konkrétní předměty. Vytvářejí obrazy pomocí linií, barvy, skvrn a různých geometrických i negeometrických tvarů. Umělce odpuzovala konvenčnost, povrchnost a určitá okoukanost děl.  Mezi hlavní proudy abstraktního umění patří Neoplasticismus v němž je důležitá harmonie a rovnováha, jedná se o geometricky jednoduchá díla v dokonalé kompozici.
Čisté barevné linie v horizontální i vertikální poloze doplňuje základní paleta barev (červená, modrá, žlutá..). 
Orfismus v  němž se pomocí abstraktních dynamických, rytmických tvarů snažili vyvolat hudební vjemy, úzce spjato se synestézii. V barvách je kladen důraz na kontrast.
Suprematismus očištěný od veškerého předmětu. Pro pochopení je skvělý obraz černý čtverec na bílém pozadí od Kazimíra Maleviče.
A Akční malba, jedná se o impulsivní nanášení, stříkání či lití pestrých barev. 

V tetování je často abstrakce vytvářena přímo klientovy na míru, korespondující s jeho tělem i osobností. Spousta stylů je inspirována či přímo replikována proudy abstrakce z 20. století, jiné jsou signifikantní právě pro tetování. Mezi abstrakci v tetování, můžeme také zařadit techniku Watercolor. Abstraktní tetování je zcela otevřeno individuálnímu vnímání, které vyvolává myšlenky ať již ve formě cákanců, imitací tahů štětcem, rozlitou barvou ale i geometrickými tvary. Často za použití kontrastních barev ať již mezi sebou či ke kontrastu k pokožce.
Mezi nejvýraznější tatéry patří například Amanda Wachob, která je průkopnicí stylu tetování imitující skvrny, tahy štětcem čí stříkání barvy podobné akvarelové technice.
Dále také Georgie Williams který vytváří abstraktní geometrické tetování obvodových desek.

 Na závěr bychom chtěli říct, že v abstraktní umění není hranic ani pravidel, a tak není možné ho zcela uchopit a chápaní jako takové, je pro každého jiné. Proto, není možné zcela určit co je a není abstraktní umění a není možné vyjmenovat všechny styly, už jen proto že abstraktní umění se stále vyvíjí a zřejmě není možné tento styl vyčerpat. Abstraktní umění je tak nekonečné, jako sám vesmír.Vložit komentář